Thủ môn

Đỗ Sỹ Huy

Thủ môn

Dương Tùng Lâm

Thủ môn

Dương Quang Tuấn

Thủ môn

Hậu vệ

Nguyễn Văn Vĩ

Hậu vệ

Phan Bá Hoàng

Hậu vệ

Lê Văn Xuân

Hậu vệ

Hoàng Ngọc Hào

Hậu vệ

Vũ Hữu Qúy

Hậu vệ

Nguyễn Duy Khiêm

Hậu vệ

Trung vệ

Đào Văn Nam

Trung vệ

Nguyễn Văn Đạt

Trung vệ

Bùi Hoàng Việt Anh

Trung vệ

Tiền vệ

Nguyễn Văn Đức

Tiền vệ

Phạm Văn Long

Tiền vệ

Nguyễn Trung Học

Tiền vệ

Nguyễn Văn Huy

Tiền vệ

Hoàng Thế Tài

Tiền vệ

Trần Văn Công

Tiền vệ

Lý Công Hoàng Anh

Tiền vệ

Nguyễn Văn Minh

Tiền vệ

Vũ Đình Hai

Tiền vệ

Nguyễn Văn Hiệp

Tiền vệ

Trần Đức Trung

Tiền vệ

Ma Văn Tuấn

Tiền vệ

Tiền đạo

Phạm Tuấn Hải

Tiền đạo

Trần Đức Nam

Tiền đạo

Lê Văn Nam

Tiền đạo

Lương Văn Hùng

Tiền đạo

Lê Xuân Tú

Tiền đạo

Trịnh Duy Long

Tiền đạo